Leasing

Atrakcyjna i sprawdzona forma finansowania

Firma Grenkeleasing jest partnerem dużej niemieckiej spółki giełdowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden, obecnej na niemieckim rynku finansowym od lat 70 i posiadającej aktualnie 20 oddziałów na terenie Niemiec oraz 18 filii zagranicznych. Grenkeleasing AG jest jedną z największych niezależnych niemieckich firm leasingujących środki trwałe, nie związaną z żadnym producentem lub bankiem.

Firma Grenkeleasing sp. z o.o. powstała pod koniec 2003 roku zawierając już pierwsze umowy leasingu. Od roku 2004 aktywnie rozpoczęła działalność na rynku polskim. Obecnie firma działa na obszarze prawie całego kraju, stale zwiększając dostępność swoich usług i zasięg działania.

Grenkeleasing specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego, sprzętu medycznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

Warunki finansowania

 • Finansowanie w PLN.
 • Finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej.
 • Leasing przedmiotów od wartości 3000 zł netto.
 • Opłata wstępna wynosi 0%.
 • Opłata przygotowawcza do 300 zł.
 • Okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy.

1. Procedura uproszczona

(dotyczy przedmiotów o wartości powyżej 30000 zł netto)

 1. Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
  • - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
  • - dwa dowody tożsamości.
 2. Spółki cywilne:
  • - umowa spółki,
  • - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
  • - dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.
 3. Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
  • - aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
  • - dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
 4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
  • - aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
  • - dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

2. Procedury zwykła

(dotyczy przedmiotów o wartości powyżej 30000 zł netto)

 • - dokumenty jak wyżej,
 • - NIP oraz REGON.

Zachęcamy do skorzystania z oferty zakupu produktów z tą formą finansowania.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.