Wymiana, zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Jeśli rozmyślisz się, dojdziesz do wniosku, że zakup z jakichś powodów nie był trafiony, masz 14 dni na złożenie pisemnej rezygnacji z zakupu, a następnie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości zwrotnej na odesłanie zakupionego sprzętu.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrotom nie podlegają otwarte nośniki programów komputerowych, ani towary, które były modyfikowane na prośbę klienta.


* Przez pojęcie zwykłego zarządu rozumie się sprawdzenie funkcjonalności rzeczy, do którego uprawniony jest konsument, obejmujące rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania, sprawdzenie jakości wyrobu poprzez jego dotyk, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia czy usterki.


Reklamacje

Wszystkie towary sprzedawane w BestDell objęte są gwarancją producenta. W przypadku produktów oznaczonych symbolem NBD (Next Business Day) naprawa realizowana jest zdalnie lub w siedzibie klienta kolejnego dnia roboczego od chwili przyjęcia zgłoszenia. W przypadku produktów oznaczonych symbolami 2hr/4hr czas reakcji serwisu to jedynie dwie/cztery godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia.

We wszystkich pozostałych przypadkach ujawnione wady są usuwane w terminie 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu. Kompletny towar z wypełnionym formularzem należy przesłać na adres wskazany na fakturze VAT bądź paragonie dołączonym do sprzętu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży oraz oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem.

Naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z ryzykiem utraty danych, dlatego rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.